ข้อมูล eBook

ชื่อ: ในวันที่เธอหลับ

ผู้แต่ง: ไตรภัค  สุภวัฒนา (Puck)

สำนักพิมพ์: สตาร์พิคส์

หมวดหลัก: การ์ตูน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รวมการ์ตูนสั้นกับนิยามความรักที่ไม่เคยมีผู้ใดระบุเจาะจงได้ตายตัว ได้ถูกถอดความจำลองแบบแทนค่าเป็นเหล่าตัวละครนานา บอกเล่าการแสดงออกถึงรักในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ด้วยรูปแบบเชิงนิทานภาพ อีกทั้งนิทานแถมท้ายเชิงหม่นหมอง และบทความวิพากษ์วิจารณ์ ความงามกับความรักที่น่าสนใจ