ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษา ลาว ต้องรู้

ผู้แต่ง: Pichaiebooks

สำนักพิมพ์: pichai book

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"หนังสือที่รวบรวมภาษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกลุ่มสมาชิกอาเซียน
พร้อมเรียนรู้ภาษาของแต่ละประเทศ ด้วยคำศัพท์พร้อมการ์ตูนภาพประกอบสีสันสวยงาม
ที่นิยมใช้กัน เช่น คำกล่าวทักทาย การนับเลข เวลา อาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก สกุลเงิน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เด็กเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน 2558"