ข้อมูล eBook

ชื่อ: เรียนต่อเกาหลี สุดโหดแต่ (โครต) สนุก

ผู้แต่ง: สิรินาถ ศิริรัตน์

สำนักพิมพ์: พาบุญมา

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประเทศ "เกาหลีใต้" เป็นประเทศหนึ่งที่เด็กไทยสนใจที่ไปศึกษาต่อ ในปัจจุบันจึงมีสถาบันสอนภาษาเกาหลีเกิดขึ้นมากมาย เพื่อให้เด็กไทยที่จะไปศึกษาต่อได้เตรียมตัวก่อนที่จะไปอย่างเต็มตัว รวมไปถึงทุนการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ที่ทำให้เด็กไทยมีโอกาสเข้าไปศึกษายังมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ได้ ฉะนั้น หนังสือ "เรียนต่อเกาหลี สุดโหดแต่ (โคตร) สนุก" เล่มนี้ ได้ให้ข้อมูลต่างๆ ครบทุกด้านในการเตรียมตัวไปศึกษาต่อยังประเทศเกาหลีใต้ อันจะเป็นบันไดขั้นแรกที่เด็กไทยจะได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาเกาหลีโดยตรงกับเจ้าของภาษา และศึกษาวิทยาการอันทันสมัย นับเป็นการเปิดโลกกว้างเพิ่มประสบการณ์ให้กับตนเอง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-11-18 01:20