ข้อมูล eBook

ชื่อ: ลดความอ้วนด้วยอาหาร

หมวดหลัก: สุขภาพ-ความงาม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"การลดความอ้วนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของคนสมัยใหม่เป็นอย่างมาก
เพราะเป็นการช่วยให้ชีวิตของเราหลุดพ้นจากโรคอ้วน
ซึ่งหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นทั้งกำลังใจ แนวทางปฏิบัติ และความรู้แก่ผู้อ่านทั้งหลาย
"