ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ข้อคิดและคำคม ฉบับ 2 ภาษา
หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : อ.เบญญาภา โสภณ & Susan Wright
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นำเสนอข้อคิดและคำคมภาษาอังกฤษ-ไทยเพื่อเป็นกำลังใจและแนวทางในการดำเนินชีวิต การเรียน การงาน และสังคม เหมาะสำหรับการพัฒนาตนให้เป็นคนมีประสิทธิภาพ เป็นคนดี มีจิตใจเข้มแข็งและรู้จักดูแลสิ่งรอบตัว