ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Slangจีน สนุกจัง 2
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : ChineseBang
ผู้แต่ง : ChineseBang 中文棒
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : “Slangจีน สนุกจัง 2” เป็นหนังสือรวม 70 สแลงที่ชาวจีนพูดบ่อย ใช้บ่อย พร้อมตัวอย่างการใช้และที่มาน่ารู้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสนุกและความเข้าใจในการเรียนภาษาจีน พร้อมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาจีน มีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถใช้คำสแลงได้เหมือนเจ้าของภาษา