ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ตะลุยแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย
หมวด : กลุ่มสาระภาษาไทย
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : เนตญา บุญอ่อน
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวมแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย ที่ออกสอบบ่อยกว่า 10 ชุด ตามมาตรฐาน สทศ. ครบทุกส่วนทักษะ ไม่ว่าจะเป็นส่วนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย รวดเร็ว ใช้ได้จริง เพื่อสร้างความคุ้นเคยและทำข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ เตรียมพร้อมสอบ กสพท. และสอบตรงเข้าคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในระบบ TCAS